پایان نامه‌ها و تحقیقات

پلي‌اتيلن

مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد نام محل انجام... ادامه درباره پلي‌اتيلن »

پيش‌بيني حلاليت الكتروليت‌هاي سه جزيي در دماهاي مختلف

در اين رساله مدل‌هاي گوناگون پيش‌بيني ضريب فعاليت محلول‌هاي الكتروليتي در دماهاي مختلف بررسي شده است... ادامه درباره پيش‌بيني حلاليت الكتروليت‌هاي سه جزيي در دماهاي مختلف »

چرمسازي

مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد نام محل انجام... ادامه درباره چرمسازي »

صفحات: 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50