پایان نامه‌ها و تحقیقات

ارایه یک روش مناسب ولتامتری جهت اندازه گیری مقدار نیکل در نمونه دی اتانول آمین مورد استفاده در پالایشگاه گاز سرخون

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت پالایش گاز سرخون و قشم,شرکت ملی گاز ایران
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1392