پایان نامه‌ها و تحقیقات

پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز نیکل توسط استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب نانو لوله های کربنی اصلاح شده با محصول احیای 4- نیترو فنول

  • نام محل انجام پایان نامه/تحقیق:  شرکت پالایش گاز سرخون و قشم,شرکت ملی گاز ایران
  • سال انجام پایان نامه/تحقیق:  1391