مناقصات و مزایدات

م م/۰۲۸۲/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب ۳۴۵ شمال (ب) پسماند اهواز

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره م م/۰۲۸۲/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب ۳۴۵ شمال (ب) پسماند اهواز »

م م/۰۲۹۸/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب ۰۶۳ جنوب مارون

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره م م/۰۲۹۸/۹۱ احداث جاده و محل چاه غرب ۰۶۳ جنوب مارون »

خرید ۴۰۰ عدد فیلتر ماسک Full face

- فیلتر ها ازنوع Drager - تاریخ تولید فیلترها بایستی ازسال ۲۰۱۲ به بعد بوده و تاریخ انقضای... ادامه درباره خرید ۴۰۰ عدد فیلتر ماسک Full face »

صفحات: 3  4  5  6  7  8  9  10