مناقصات و مزایدات

واگذاری فعالیت اپراتوری ۱۲۱ سطح استان برابر شرح کار پیوست.

مبلغ خرید اسناد: ۰۰۰/۱۰۰ ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به شماره حساب سیبا... ادامه درباره واگذاری فعالیت اپراتوری ۱۲۱ سطح استان برابر شرح کار پیوست. »

م م/۰۲۷۹/۹۱ احداث جاده و محل چاه شرق ۰۴۷ شمال منصور آباد

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره م م/۰۲۷۹/۹۱ احداث جاده و محل چاه شرق ۰۴۷ شمال منصور آباد »

صفحات: 2  3  4  5  6  7  8  9  10