مناقصات و مزایدات

خرید فلنج و فیتینگ های واحد Ro-Reject

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: شرکت پتروشیمی فجر ... ادامه درباره خرید فلنج و فیتینگ های واحد Ro-Reject »

(PC) پروژه گازرسانی به روستاهای زواریان، راهجرد و دیزیجا

۹۱/ مناقصه شماره ۱۶ « آگهی فراخوان مناقصه عمومی » « تجدید مناقصه » شرکت گاز استان قم در... ادامه درباره (PC) پروژه گازرسانی به روستاهای زواریان، راهجرد و دیزیجا »

احداث شبکه توزیع و تغذیه گاز روستای سرای شهرستان اسکو

شرکت گاز استان آذربایجانشرقی درنظردارد پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه گاز روستای سرای شهرستان اسکو... ادامه درباره احداث شبکه توزیع و تغذیه گاز روستای سرای شهرستان اسکو »

خرید ‏Server‏ مدل ‏HP Proliant DL۵۸۰ G۷‎

خرید ‏Server‏ مدل ‏HP Proliant DL۵۸۰ G۷‎ نام سازمان برگزارکننده... ادامه درباره خرید ‏Server‏ مدل ‏HP Proliant DL۵۸۰ G۷‎ »

احداث ساختمان آتش نشانی پایانه مرزی ماهیرود

احداث ساختمان آتش نشانی پایانه مرزی ماهیرود نام سازمان برگزارکننده... ادامه درباره احداث ساختمان آتش نشانی پایانه مرزی ماهیرود »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10