مناقصات و مزایدات

تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی ایلام

داشتن حداقل رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات و کسب امتیاز مربوط به ارزیابی کیفی و بازرگانی ضروری می باشد ،... ادامه درباره تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی ایلام »

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت کارهای خدماتی

با توجه به اینکه مناقصه فوق تا کنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد... ادامه درباره فراخوان شناسایی پیمانکار جهت کارهای خدماتی »

صفحات: 5  6  7  8  9  10