مناقصات و مزایدات

REDUCER CONCENTRIC BUTTWELD SEAMLESS اتصالات سایزهای مختلف ۲۲ قلم۸۲۹/۹۲/۴۶۰ شرکت پالایش گاز بیدبلند

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: شرکت پالایش گاز بید بلند
مهلت دريافت اسناد: ۱۲ / ۵ / ۱۳۹۲ - دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۱۲ / ۵ / ۱۳۹۲ - دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۲ - بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو