مناقصات و مزایدات

پروژه پراکنده گازرسانی به شهرستان اسلام آباد غرب

نام سازمان برگزارکننده مزايده/مناقصه: شرکت گاز استان کرمانشاه
مهلت دريافت اسناد: ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۲ - بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
مهلت ارسال پيشنهادات: ۵ / ۳ / ۱۳۹۲ - پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ۵ / ۳ / ۱۳۹۲ - پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو