گزارش

روسیه چقدر می‌تواند از اهرم گاز برای تأثیرگذاری بر بحران اوکراین استفاده کند؟

پترونت : همان‌گونه که پوتین نیز تصریح کرده است، به نظر می‌رسد که گزینه نظامی آخرین و نامحتمل‌ترین انتخاب روسیه برای جهت دادن به بحران اوکراین باشد. برای این ادعا دو دلیل مشخص وجود... ادامه درباره روسیه چقدر می‌تواند از اهرم گاز برای تأثیرگذاری بر بحران اوکراین استفاده کند؟ »

صفحات: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15