اطلاعات پروژه ها و طرح ها

پلی اتیلن سبک کردستان

مجری:  شرکت پتروشیمی کردستان (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره پلی اتیلن سبک کردستان »

فرمالین

مجری:  مجتمع پتروصنعت گامرون (سهامی خاص) محل اجرا:  ... ادامه درباره فرمالین »

پلی استایرن انبساطی

مجری:  شکرت پترو رامشه (سهامی خاص) محل اجرا:  ... ادامه درباره پلی استایرن انبساطی »

آمونیاک و اوره فراشبند

مجری:  شرکت کیمیا پتروگاز ایلیا محل اجرا:  شهرستان... ادامه درباره آمونیاک و اوره فراشبند »

پلی استال نودان

مجری:  شرکت پتروشیمی کازرون محل اجرا:  شهرستان... ادامه درباره پلی استال نودان »

پلی استان

مجری:  شرکت پتروشیمی کازرون محل اجرا:  شهرستان... ادامه درباره پلی استان »

متانول سیراف

مجری:  شرکت پتروشیمی سیراف انرژی محل اجرا:  ... ادامه درباره متانول سیراف »

الفین دهلران (الفین هفدهم)

مجری:  شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت... ادامه درباره الفین دهلران (الفین هفدهم) »

پل پروپیلن خمین

مجری:  شرکت دی آریا پلیمر (سهامی خاص) محل اجرا:  ... ادامه درباره پل پروپیلن خمین »

الفین گناوه دشتستان (الفین پانزدهم)

مجری:  شرکت پتروشیمی گناوه- دشتستان (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره الفین گناوه دشتستان (الفین پانزدهم) »

آمونیاک اوره گلستان (آمونیاک و اوره دوازدهم)

مجری:  شرت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره آمونیاک اوره گلستان (آمونیاک و اوره دوازدهم) »

آمونیکا و اوره لردگان (آمونیاک و اوره یازدهم)

مجری:  شرکت کودشیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره آمونیکا و اوره لردگان (آمونیاک و اوره یازدهم) »

آمونیاک و اروه زنجان (آمونیاک اوره دهم)

مجری:  شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره آمونیاک و اروه زنجان (آمونیاک اوره دهم) »

صفحات: 1  2  3  4  5