اطلاعات پروژه ها و طرح ها

خط لوله اتیلن غرب کشور و منطقه دنا

مجری:  شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) محل... ادامه درباره خط لوله اتیلن غرب کشور و منطقه دنا »

پلی اتیلن سنگین کرمانشاه

مجری:  شرکت پلیمر کرمانشاه (سهامی خاص) محل اجرا:  ... ادامه درباره پلی اتیلن سنگین کرمانشاه »

متانول- آمونیاک 2

مجری:  توسعه صنعت لاوان محل اجرا:  منطقه ویژه... ادامه درباره متانول- آمونیاک 2 »

پی وی سی همدان

مجری:  شرکت پتروشیمی هگمتانه (سهامی خاص) محل اجرا:  ... ادامه درباره پی وی سی همدان »

الفین ایلام (الفین سیزدهم)

مجری:  شرکت پتروشیمی ایلام (سهامی خاص) محل اجرا:  ... ادامه درباره الفین ایلام (الفین سیزدهم) »

اتیلن گلایکول ها

مجری:  شرکت پارس فنل (سهامی خاص) محل اجرا:  منطقه... ادامه درباره اتیلن گلایکول ها »

الفین یازدهم

تأمین خوراک مجتمع های مسیر خط لوله اتیلن غرب کشور ادامه درباره الفین یازدهم »

متانول آرمان

مجری:  شرکت آرمان متانول (سهامی خاص) محل اجرا:  ... ادامه درباره متانول آرمان »

متانول کیمیای پارس خاورمیانه

مجری:  شرکت کیمیای پارس خاورمیانه محل اجرا:  منطقه... ادامه درباره متانول کیمیای پارس خاورمیانه »

متانول دی پلیمر آرین

مجری:  شرکت دی پلیمر آرین (سهامی خاصص) محل اجرا:  ... ادامه درباره متانول دی پلیمر آرین »

متانول دنا

مجری:  شرکت صنایع پتروشیمی دنا (سهامی خاص) محل اجرا: ... ادامه درباره متانول دنا »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8