اطلاعات پروژه ها و طرح ها

پلی اتیلن داراب

مجری:  شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره پلی اتیلن داراب »

پلی اتیلن سبک فسا

مجری:  شرکت پتروشیمی فسا (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره پلی اتیلن سبک فسا »

پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی جهرم

مجری:  شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی جهرم »

الفین فیروزآباد (الفین چهاردهم)

مجری:  شرکت پتروشیمی فیروزآباد (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره الفین فیروزآباد (الفین چهاردهم) »

خط لوله اتان- اتیلن مرکز کشور

مجری:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره خط لوله اتان- اتیلن مرکز کشور »

پلی اتیلن بروجن

مجری:  شرکت پتروشیمی بروجن(سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره پلی اتیلن بروجن »

پلی اتیلن سنگین دهدشت

مجری:  شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)، طرحهای هیأت وزیران ... ادامه درباره پلی اتیلن سنگین دهدشت »

پلی اتیلن سنگین ممسنی

مجری:  شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره پلی اتیلن سنگین ممسنی »

پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی کازرون

تولید انواع فیلم، ظروف، قطعات پلاستیکی، لوله، کابل و... ادامه درباره پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی کازرون »

الفین گچساران (الفین هشتم)

مجری:  شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره الفین گچساران (الفین هشتم) »

اتیلن اکساید همدان

مجری:  شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره اتیلن اکساید همدان »

پلی اتیلن اندیمشک

مجری:  شرکت پتروشیمی اندیمشک (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره پلی اتیلن اندیمشک »

پلی اتیلن سنگین میاندوآب

مجری:  شرکت پتروشیمی میاندوآب (سهامی خاص) محل اجرا:  ... ادامه درباره پلی اتیلن سنگین میاندوآب »

پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی مهاباد

خوراک واحدهای پایین دستی تولید کننده انواع فیلم، ظروف مختلف، قطعات پلاستیکی، لوله، کابل و... ادامه درباره پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی مهاباد »

پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی لرستان

خوراک واحدهای پایین دستی تولید کننده انواع لوله، قطعات پلاستیکی، کابل، و... ادامه درباره پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی لرستان »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8