اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح توسعه میدان گازی کیش

مجری:  شرت مهندسی و توسعه نفت محل اجرا:  جزیره... ادامه درباره طرح توسعه میدان گازی کیش »

طرح توسعه میدان نفتی چنگوله

مجری:  شرکت مهندسی و توسعه نفت محل اجرا:  دماغه... ادامه درباره طرح توسعه میدان نفتی چنگوله »

طرح توسعه میدان نفتی آذر

مجری:  شرکت مهندسی و توسعه نفت محل اجرا:  20... ادامه درباره طرح توسعه میدان نفتی آذر »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8