اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح مطالعات افزایش تولید میدان الوند

  • مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران
  • مالکیت:  دولتی

تبدیل چاههای عمودی به افقی و نصب تلمبه های درون چاهی، تأمین سیستم اندازه‌گیری نفت خام، ساخت نیروگاه جدید سیری.