اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح مطالعات افزایش تولید میدان سروش با تزریق گاز ( فاز اول )

  • مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران
  • مالکیت:  دولتی

طراحی، ساخت و نصب سکوی تأسیسات، سکوی چاه، خط لوله زیر دریایی، حفاری 5 حلقه چاه تزریقی گاز، خرید و آماده سازی مخزن ذخیره سازی شناور.