اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح نگهداشت تولید میادین فلات قاره ایران

  • مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران
  • مالکیت:  دولتی

بازسازی و نوسازی تأسیسات و اسکله های نفتی و تدارکاتی، پیاده نمودن سیستم SCADA در کلیه مناطق، پروژه های زیست محیطی، زنگ زدایی و رنگ آمیزی تأسیسات دریایی و خشکی، تعمیرات چاهها، تعویض تلمبه های درون چاهی، بازرسی خطوط لوله زیر دریایی، تعمیرات اساسی توربین‌ها، کمپرسورها، پمپ‌ها و مخازن ذخیره نفت، تعمیرات اساسی یدک‌کش‌ها، شناورها و دکلهای شرکت، ایجاد امکانات رفاهی، مسکونی و اداری در مناطق عملیاتی، آبرسانی به بندر نخیلو و تأمین آب شیرین، لایروبی اسکله های نفتی و تدارکاتی.