اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح توسعه میادین سیوند و دنا

  • مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران

بهینه‌سازی تأسیسات خشکی، توسعه نیروگاه سیری، خرید و نصب کابل زیر دریایی جهت توزیع برق، افزایش ظرفیت و نوسازی واحد تزریق آب، تبدیل 10 حلقه چاه عمودی به افقی و خرید و نصب تلمبه‌های درون چاهی و مطالعات مدلی مخازن.