اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح توسعه میادین هندیجان و بهرگانسر

  • مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران

ساخت و نصب سکوی چاهها و خطوط لوله زیر دریایی و لرزه نگاری سه بعدی حفاری پنج حلقه چاه جدید و تبدیل 4 حلقه چاه عمودی به افقی.