اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح توسعه فازهای 22، 23 و 24 (میدان گازی پارس جنوبی)

  • مجری:  شرکت نفت و گاز پارس
  • مالکیت:  دولتی
  • نام محصول ظرفیت واحد توضیح
    گاز 2 میلیارد فوت مکعب روزانه

تاسیسات دریایی:
   تعداد چاه: 38 حلقه
   تعداد سکوهای دریائی: 4 سکو هر یک جهت تولید 500 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز
   خطوط لوله دریایی:
   خطوط لوله اصلی :دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 210 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG .
   خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 و 20  اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 14 کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله 5/4 اینچی تزریق MEG.

 پالایشگاه خشکی
در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:
   50 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
   1/1 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
   77 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
    یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.

 محصولات جانبی:
   گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) 400 تن در روز جهت صادرات.

 پیمانکار(مشارکت):
   شرکت پترو سینا آریا
   شرکت صدرا (صنایع دریایی ایران)