اطلاعات پروژه ها و طرح ها

طرح توسعه فاز 19 (میدان گازی پارس جنوبی)

  • مجری:  شرکت نفت و گاز پارس
  • مالکیت:  دولتی
  • نام محصول ظرفیت واحد توضیح
    گاز 2 میلیارد فوت مکعب روزانه

 تاسیسات دریایی
     تعداد چاه: 21 حلقه( حفاری 15 حلقه چاه جدید + 6 حلقه چاه سکوی SPD2 فاز1)
     تعداد سکوهای دریائی: 4سکو (2 سکوی اصلی+ 2 سکوی اقماری).
     سکوی موجود SPD2 فاز 1 به عنوان یکی از دو سکوی اقماری خواهد بود.
     خطوط لوله اصلی :دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG .
     خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اینچی پوشش دار (Cladded)انتقال گاز از سکوهای اقماری به ورودی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 12 کیلومتر .

 پالایشگاه خشکی
در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:
    50 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
    1/1 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
    77 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
     یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.

 محصولات جانبی:
     گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) 400 تن در روزجهت صادرات.

 پیمانکار(مشارکت):
     شرکت پتروپارس
     شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران