اطلاعات پروژه ها و طرح ها

پلی اتیلن سبک کردستان

 • مجری:  شرکت پتروشیمی کردستان (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران
 • محل اجرا:  شهرستان سنندج
 • مساحت:  130 هکتار
 • مالکیت:  100% شرکت پتروشیمی باختر
 • زمان شروع:  سال 1387
 • پیش بینی زمان بهره برداری:  سال 1393
 • نام محصول ظرفیت واحد توضیح
  پلی اتیلن سنگین 300 هزارتن/ سال
 • خوراک میزان مصرف واحد محل تامین
  اتیلن 310 هزارتن/ سال خط لوله اتیلن غرب
  پروپیلن 1/5 هزارتن/ سال پتروشیمی تبریز یا پتروشیمی بندر ایلام