پایان نامه‌ها و تحقیقات

ارتقا سیستم تصفیه فاضلاب با روش بیوتک

ارتقا سیستم تصفیه خانه های فاضلاب با هدف کاهش صد در صد COD , تامین COD زیر 10 و بازیافت... ادامه درباره ارتقا سیستم تصفیه فاضلاب با روش بیوتک »

صفحات فیلترپرس

شرکت پلی آب صفا تولید کننده دستگاه فیلترپرس وصفحات فیلتر پرس بصورت تخصصی از سایز 30الی 150... ادامه درباره صفحات فیلترپرس »

خشک کن هوا

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه فروش مولکولارسیو 4A در سایز ها و اشکال مختلف جهت آب زدایی و... ادامه درباره خشک کن هوا »

جذب رطوبت از هوای فشرده

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه فروش مولکولارسیو 4A در سایز ها و اشکال مختلف جهت آب زدایی و... ادامه درباره جذب رطوبت از هوای فشرده »

آب زدایی از هوای فشرده

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه فروش مولکولارسیو 4A در سایز ها و اشکال مختلف جهت آب زدایی و... ادامه درباره آب زدایی از هوای فشرده »

Molecular Sieve 4A

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه فروش مولکولارسیو 4A در سایز ها و اشکال مختلف جهت آب زدایی و... ادامه درباره Molecular Sieve 4A »

مولکولارسیو 4A

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه فروش مولکولارسیو 4A در سایز ها و اشکال مختلف جهت آب زدایی و... ادامه درباره مولکولارسیو 4A »

فروش مولکولارسیو 4A

فروش مولکولارسیو 4A در سایز ها و اشکال مختلف جهت آب زدایی و جذب رطوبت از هوای فشرده با... ادامه درباره فروش مولکولارسیو 4A »

فروش مواد جاذب رطوبت

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه ، وارد کننده مستقیم و تخصصی انواع مواد دسیکانت (جاذب روطوبت)... ادامه درباره فروش مواد جاذب رطوبت »

فروش مواد جاذب رطوبت برای درایر های جذبی

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه ، وارد کننده مستقیم و تخصصی انواع مواد دسیکانت (جاذب روطوبت)... ادامه درباره فروش مواد جاذب رطوبت برای درایر های جذبی »

فروش رطوبت گیر

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه ، وارد کننده مستقیم و تخصصی انواع مواد دسیکانت (جاذب روطوبت)... ادامه درباره فروش رطوبت گیر »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11