پایان نامه‌ها و تحقیقات

Activated Alumina

آلومینا فعال بعنوان جاذب با کیفیت عالی کروی سایز 5-3 میلیمتر تولید کارخانه XINTAO بسته بندی در بشکه های 150 کیلویی فلزی از قرار هر کیلوگرم 105000 ریال آماده تحویل میباشد همچنین آلومینا فعال بعنوان کاتالیست کلاوس نیز موجود میباشد
قيمت:  105000  ريال
وضعيت محصول:  نو
آدرس پست الکترونيک:  s_fakheri@yahoo.co.uk
شماره تلفن:  021 - 66570398
شماره تلفن همراه:  0912132795
آدرس:  خ توحید خ طوسی