پایان نامه‌ها و تحقیقات

جذب سولفور ، آب زدایی از متانول و اتانول ، جذب رطوبت

دپارتمان مهندسی شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه ، آمادگی خود را جهت مشاوره ، طراحی و ساخت واحدهای جذب سطحی از قبیل جذب سولفور و ترکیبات سولفوردار، آب زدایی از متانول و اتانول، جذب رطوبت و پاکسازی گازها اعلام می دارد. 03136410495 - 03136410496
وضعيت محصول:  نو
آدرس پست الکترونيک:  info@petrotat.com
آدرس وب سايت:  www.petrotat.com
شماره تلفن:  031 - 36410495-6
شماره تلفن همراه:  09130000424
آدرس:  اصفهان