محتوا با برچسب کارمند اداری.

استخدام کارمند اداری

یک نفر خانم یا آقا برای کلیه امور دفتری داخلی و خارج یک شرکت مهندسی کوچک نیاز به همکاری میباشد    متقاضی رزومه خود را به آادرس ایمیل yourjob94@yahoo.com ارسال و یا با... ادامه درباره استخدام کارمند اداری »