محتوا با برچسب مهندس برق.

مهندس برق

با توجه به حدود 17 سال فعالیت در بخش پیمانکاري و مهندسین مشاور تجربیات کسب شده بدین شرح میباشد: - مدیریت بخش هاي تهیه اسناد و مدارك فنی و پیمان، - مهندسی بازرگانی و فروش ، - تامین و... ادامه درباره مهندس برق »