استخدام مجتمع بزرگ پتروشیمی در استان خوزستان

یک مجتمع معتبر پتروشیمی در استان خوزستان به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا تاریخ 94/7/15 رزومه کاری و تحصیلی خود را به پست الکترونیک شرکت ارسال نمایند.

پست الکترونيک: petro_site@yahoo.com