دعوت به همکاری شرکت چگالش

شرکت چگالش جهت تکمیل پرسنل خود کارشناس مکانیک، برق، فرآیند و ابراز دقیق با سابقه کار 2 الی 5 سال در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در دفتر تهران استخدام می نماید. متقاضیان می توانند به سایت ارائه شده مراجعه و شرایط خود را به آدرس شرکت ایمیل فرمایند.

وب سايت: www.chagalesh.com