دعوت به همکاری

یک شرکت پیمانکار EPC در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود از متخصصین زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند سوابق تحصیلی و کاری خود را با ذکر شماره ردیف شغلی به أدرس ایمیل شرکت ارسال نمایند.

پست الکترونيک: careers@oilgasiran.com