دعوت به همکاری

یک شرکت جهت تأمین تیم بازرسی در پروژه های نفت و پتروشیمی به همکاری متخصصین زیر نیازمند است. متقاضیان می توانند سوابق کاری خود را به آدرس ایمیل شرکت و یا شماره فکس 88741040 ارسال نمایند.

پست الکترونيک: info@Techinco.net