خبر تصویری

بازدید وزیر نفت از طرحهای توسعه پارس جنوبی

 بیژن زنگنه صبح دیروز (پنجشنبه ١٣ آذر ماه) به همراه مدیران ارشد صنعت نفت از طرحهای توسعه پارس جنوبی بازدید کرد.

منبع: شانا