خبر تصویری

قدردانی از خبرنگاران فعال نفت و انرژی

آیین قدردانی از خبرنگاران فعال حوزه نفت و انرژی یکشنبه شب (11 خردادماه) با حضور اکبر نعمت الهی، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت و رؤسای روابط عمومی چهار شرکت اصلی صنعت نفت برگزار شد.