خبر تصویری

دیدار اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز با رئیس جمهوری

پترونت: اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز شب گذشته (١٢ آبان) با حسن روحانی، رئیس جمهوری دیدار کردند.