خبر تصویری

آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان حراست صنعت نفت

پترونت: آیین تودیع علیرضا فخاری رئیس پیشین و معارفه هوشنگ ایزدی رئیس جدید سازمان حراست صنعت نفت روز چهارشنبه (سوم مهر) با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت برگزار شد.