خبر تصویری

گزارش تصویری/بازیابی جکت غرق شده پارس‌جنوبی

جکت غرق شده فاز ١٣ پارس جنوبی که چند ماه پیش به دلیل وضعیت ناهمگون بستر دریا و دگرگونی شرایط آب و هوایی در زمان نصب دچار حادثه شده بود، با رعایت کلیه دستورالعمل ها و استانداردهای موجود پس از انتقال از موقعیت SPD١٣C بدون هیچ گونه حادثه فنی در بخش عملیاتی SPD١٣D شمع‌کوبی و نصب شد.