خبر تصویری

انفجار قطار حامل نفت خام در ایالت کبک کانادا

خروج یک قطار باری تندروی بدون راهبر و حامل تانکرهای نفت خام از ریل در شهر کوچک لاک مگانتیک ایالت کبک کانادا، منجر به انفجار و آتش سوزی مهیب شد که به دنبال وقوع این حادثه تعدادی ساختمان تخریب، پنج نفر کشته و ٤٠ نفر مفقود شده اند.