خبر تصویری

نشست سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز در یک نگاه

اعضای جی یی سی اف تیرماه سال جاری به اتفاق آرا با انتشار بیانه ای بر تقویت نقش این مجمع، افزایش همکاری های جهانی به منظور حفاظت از منافع جی یی سی اف، حفظ اصول مبادلات بین المللی و تقویت نقش بنیادی قراردادهای بلندمدت و ادامه حمایت از قیمت گذاری گاز بر اساس شاخص قیمت های نفت و فرآورده های نفتی تأکید کردند.