خبر تصویری

بازدید وزیر نفت از عمارت قدیمی سفارت ایران در مسکو

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز در راس هیئتی به منظور شرکت در نشست فوق العاده وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تهران را به مقصد مسکو ترک کرده بود، به دعوت سجادی، سفیر ایران در روسیه از عمارت بسیار قدیمی محل سفارت جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.