اخبار

اعلام‌آمادگی روسیه برای همکاری با تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک