اخبار

تولید روزانه ٥٠٠ هزار بشکه میعانات گازی در مجتمع پارس جنوبی