اخبار

کناره‌گیری شرکت استات‌اویل از پروژه ترنس آدریاتیک