پایگاه خبر

کاهش 20 درصدی سرمایه‌گذاری جهانی در بخش بالادستی در سال جاری