پایگاه خبر

آمادگی دلالان نفتی برای کاهش قیمت در مارس 2016