پایگاه خبر

افت صادرات نفت اوپک در ماه سپتامبر به کمترین میزان در دو سال اخیر