پایگاه خبر

صادرات اولین محموله فرآورده‌های پالایشی از سکوی جبیل عربستان سعودی