پایگاه خبر

بورس کالا؛ امروز میزبان ١٧ مجتمع پتروشیمی

١٧ مجتمع پتروشیمی امروز اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالای ایران می کنند.