پایگاه خبر

بورس انرژی میزبان متانول شد

مدیرعامل بورس انرژی گفت: متانول در هفته جاری به عنوان یک محصول جدید، در بورس انرژی مورد معامله قرار خواهد گرفت.