پایگاه خبر

۱۴۰ میلیون مترمکعب در روز، افزایش ظرفیت پالایش گاز در شرایط تحریم

ظرفیت پالایش گاز کشور از ۳۸۳ میلیون متر مکعب در روز در سال ۱۳۸۳ به ۵۲۰ میلیون متر مکعب رسیده است که با وارد مدار شدن پالایشگاه های طرح توسعه فازهای ۱۲، ۱۵-۱۶ و ۱۷-۱۸ میدان پارس جنوبی (با هدف تولید روزانه ۱۸۱ میلیون متر مکعب گاز) حجم گسترده ای به ظرفیت پالایشی گاز کشور اضافه می شود.