پایگاه خبر

معاون سازمان بورس مطرح کرد: علت اصلی توقف نمادهای پالایشگاهی

معاون سازمان بورس عوامل اصلی در توقف نماد شرکت‌های پالایشگاهی را تشریح کرد و با توجه به پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های این صنعت توصیه‌هایی را به سهامداران و مدیران پالایشگاهی ارائه داد.